TIETOA MEISTÄ

MIELI Suomen Mielenterveys ry tekee työtä mielenterveyden edistämiseksi ja ongelmien ehkäisemiseksi sekä puolustaa kaikkien yhtäläistä oikeutta hyvään mielenterveyteen. MIELI ry koordinoi valtakunnallisen kriisikeskusverkoston toimintaa sekä edistää lasten, nuorten, työikäisten ja ikääntyneiden mielenterveyttä ja mielen hyvinvointia. Kiitos, että olet mukana.


RAHANKERÄYSLUPA

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n rahankeräyslupa RA/2021/1251 on voimassa toistaiseksi.¬†Lue lisää